196.000 danskere ønsker at arbejde mere

Der er gang i økonomien i Danmark, og der er samtidig masser af potentiale hos den allerede eksisterende arbejdsstyrke, der er til rådighed i dag. 196.000 personer, der er i arbejde, ønsker at arbejde endnu mere. Det viser en analyse fra LO på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

|

Kategorier

Beskæftigelse

Siden første kvartal i 2013 er der skabt omkring 160.000 flere lønmodtagerjob, og en del af dem er deltidsstillinger. Beskæftigelsen er nemlig samlet set steget med omkring 110.000 fuldtidspersoner.

Cheføkonom i LO, Allan Lyngsø Madsen, er overrasket over det store potentiale i arbejdsstyrken set i lyset af det store fokus på manglende arbejdskraft.

– De mange deltidsstillinger kombineret med det store ønske om at arbejde mere harmonerer ikke med, at der bliver råbt om mangel på arbejdskraft. Tallene her viser, at der er masser af potentiale i vores arbejdsstyrke, siger Allan Lyngsø Madsen.

Gruppen af beskæftigede, der vil arbejde mere, ønsker i gennemsnit at øge arbejdstiden med 10,1 timer. Personerne fordeler sig jævnt over både den offentlige og den private sektor. Seks ud af ti personer i gruppen har enten en ufaglært eller faglært baggrund, mens de resterende har en videregående uddannelse.

– Vi hører ofte om mangel på arbejdskraft som et aktuelt og landsdækkende problem, men arbejdsstyrken har altså, hvad der svarer til 53.000 fuldtidspersoner, som ønsker at arbejde mere. Derfor bør arbejdsgiverne bruge de gode takter i dansk økonomi til at tænke arbejdsgangene igennem en ekstra gang, så vi får bragt det store potentiale i spil, siger Allan Lyngsø Madsen.

Se analysen her

Kontakt: LO’s pressetelefon 2611 9710.