Arbejdsret

LO yder juridisk service til medlemsforbundene, fx fører LO’s jurister sager for medlemmer. På denne del af hjemmesiden finder du love, aftaler og en oversigt over igangværende konflikter.

Aftaler

Her finder du de vigtigste aftaler LO er en del af, blandt andet Hovedaftalen mellem LO og DA

Se alle aftaler

Sympatikonfliktlisten

Arbejdsretlige love

Love inden for det arbejdsretlige område

Stemmeprocenter

Her kan du finde historiske stemmeprocenter