Færre arbejdsløse, men stadig behov for særlig indsats for at få alle med

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, men tallene viser ikke hele billedet, siger LO-økonom Mette Hørdum Larsen.

|

Kategorier

Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 111.200 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken.

– Der bliver stadig skabt mange nye job, og arbejdsløshedskøen bliver mindre, siger Mette Hørdum Larsen.

– Man skal dog være opmærksom på, at bruttoarbejdsløsheden ikke giver et fuldendt billede af antallet af personer, der står uden arbejde.

– Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) viser, at der er omkring 50.000 personer, der reelt set også er arbejdsløse, selv om de ikke registreres i bruttoarbejdsløsheden. Det kan enten være kontanthjælpsmodtagere, der visiteres som ikke-jobparate, eller personer, der ikke har ret til at modtage kontanthjælp/dagpenge, fx på grund af ægtefælles indkomst eller mistet dagpengeret.

– Der er derfor fortsat behov for, at vi investerer i indsatser for de arbejdsløse. Vi skal gribe opsvingets muligheder, så også de personer, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, kan få fodfæste. Der er nogle med behov for uddannelse og opkvalificering, andre med behov for en særlig socialpolitisk indsats. Vi skal have alle med, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs mere her

For mere information kontakt Mette Hørdum Larsen tlf.: 2729 1737 eller mail: mhl@lo.dk