Uværdigt at vi svigter de nedslidte

Bragt i Politiken den 6. december 2018

Af LO-formand Lizette Risgaard

PENSION Lige om lidt vil Danmark have Europarekord i højeste pensionsalder. Men prisen er høj.

I et lille land som Danmark er der langt mellem de internationale markeringer. Men vi kan skimte en Europarekord i horisonten. Inden for de næste årtier bliver Danmark nemlig indehaver af Europas højeste pensionsalder.

Den stigende pensionsalder udspringer af en glædelig nyhed om, at vi i Danmark lever længere og længere. Men bagsiden af medaljen er til at få øje på. Allerede i dag nedslides mange danskere, inden de når pensionsalderen. Det er sørgeligt i sig selv, men mere sørgeligt er det, at vi som samfund svigter de nedslidte.

Den markante forringelse af efterlønnen og en fejlslået seniorførtidspension betyder nemlig, at mange nedslidte lønmodtagere i dag må klare den sidste del af arbejdslivet på smertestillende medicin eller på midlertidig offentlig forsørgelse.

Jeg mener, vi har brug for en debat om, hvordan vi behandler de lønmodtagere, som nedslides inden pensionsalderen.

Vil vi som samfund acceptere, at en stor gruppe må slide sig selv op, fordi de ikke kan trække sig tilbage, når kroppen siger stop efter 40 år med hårdt arbejde? Vil vi acceptere, at et langt arbejdsliv erstattes af et otium i sygesengen? Er det virkelig det samfund, vi ønsker? Det mener jeg ikke! Jeg mener, at vi skal skabe et samfund, hvor der er balance imellem livet på arbejdsmarkedet og livet efter arbejdsmarkedet. Det forudsætter bedre arbejdsmiljø, mere efteruddannelse og værdige tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte.

Vi skal have et arbejdsmarked, hvor godt arbejdsmiljø går hånd i hånd med muligheden for efter-og videreuddannelse.

Når bagageportøren, som har stablet kufferter i 30 år, begynder at få ondt i ryggen, så skal vi sørge for, at han eller hun har kvalifikationer til at kunne varetage andre, mindre belastende opgaver på samme arbejdsplads, f. eks. godskørsel eller påfyldning af benzin. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at videreuddannelsen sker, inden bagageportøren er nedslidt, så en udskiftning af arbejdsopgaver er en nem, hurtig og oplagt løsning, når de første tegn på nedslidning viser sig.

Hvis regering og Folketing vil sikre folkelig opbakning til, at vi i fremtiden skal arbejde længere, må de forstå, at man ikke kan forhøje pensionsalderen uden samtidig at forebygge nedslidning. De må forstå, at der er brug for værdige tilbagetrækningsmuligheder til dem, som nedslides. De må forstå, at prisen for et langt arbejdsliv er retten til at nyde et otium med helbred og rørlighed i behold.

Så kære politikere: Det er tid til at handle. Tid til at investere i forebyggelse og tilbagetrækningsmuligheder, som er en Europarekord værdig.