Invitation: Hvordan gør vi det sværere at rutsje fra ansat til socialt udsat?

De senere års reformer af socialområdet har øget risikoen for at gå fra at være ansat til at være socialt udsat i betænkelig grad. LO inviterer derfor inden for til Socialpolitisk Statusmøde 2018 den 26. januar 2018 og sætter især fokus på, hvordan førtidspensions- og fleksjobreformerne kan fungere bedre.

|

Kategorier

Socialpolitik

Dagpengeperioden og sygedagpengeperioden er blevet forkortet, mens fattigdomsydelserne skubber arbejdsløse længere væk fra arbejdsmarkedet. Førtidspensions- og fleksjobreformerne virker ikke efter hensigten. For få tilkendes førtidspension og for mange drives rundt i meningsløse ressourceforløb. Det er resultatet af flere års reformer af socialområdet.

En bedre indsats kunne have fastholdt og inkluderet flere på arbejdsmarkedet. Derfor inviterer LO til Socialpolitisk Statusmøde 2018 fredag den 26. januar.

På mødet vil vi dels gøre status over udviklingen i socialpolitikken, og dels drøfte med forskere og politikere, hvordan førtidspensions- og fleksjobreformerne kan fungere bedre.

Statusmødet vil blandt andet give en status på reformerne, kaste et kritisk blik på den førte socialpolitik, belyse retssikkerheden for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, fortælle om investeringstankegangen i arbejdet med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet samt give fagbevægelsens bud på en mere velfungerende førtidspensions- og fleksjobordning. I paneldebatten vil politikerne fortælle om deres ønsker til forbedringer af førtidspensions- og fleksjobordningen.

Tilmelding senest torsdag den 18. januar på web: lo.nemtilmeld.dk/49/

Deltagere: Finn Kenneth Hansen, økonom, fra CASA, Dorte Caswell, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, direktør Leif Johannes Jensen fra Hjørring Kommune, advokat Birgitte Eiriksson fra Justitia, næstformand Ejner K. Holst fra LO samt folketingspolitikerne Karsten Hønge (SF), Lennart Damsbo-Andersen (S), Sofie Carsten Nielsen (R), Hans Andersen (V) og Bent Bøgsted (DF).

Tid og sted: Fredag den 26. januar 2018 kl. 8.45-15.10 i LO, Islands Brygge 32D, København S.
Se invitation og program for Socialpolitisk statusmøde 2018.