Beskæftigelse

Ingen generelle problemer med rekruttering – men udfordringer på visse områder

Der er fortsat ikke tegn på generelle rekrutteringsproblemer i Danmark. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for efteråret 2018. Undersøgelsen viser dog også, at der er rekrutteringsudfordringer på visse områder, herunder ikke mindst i forhold til faglærte.

Nye tal viser fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

Der er kommet 9.000 flere i beskæftigelse i 3. kvartal 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig bliver der færre arbejdsløse med et lille fald på 200 personer i oktober. Der er nu i alt 106.400 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. – Beskæftigelsen bevæger sig mod nye højder. Det er positivt, og det åbner en mulighed for, at flere kan få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

Vi har flere ledige hænder end øjet ser

– Det er lidt af en gåde, at bekymringen for mangel på arbejdskraft fylder så meget i den offentlige debat. En afdæmpet lønudvikling afslører nemlig, at vi har flere ledige hænder. Lad os udnytte potentialet i den danske arbejdsstyrke, i stedet for at se til udlandet, skriver Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO.

Virksomheder mangler arbejdskraft, men opretter ikke nok praktikpladser

Flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft, har oplevet en meget svag tilgang af praktikpladser de senere år. Det viser en ny analyse fra LO. ”Det er på tide, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og uddanner flere faglærte i stedet for konstant at tale om, at de ikke kan få den arbejdskraft, de søger,” siger LO-formand Lizette Risgaard.

LO’s økonomiske prognose: Gode muligheder for job til alle

LO forventer en positiv udvikling i økonomien de kommende år og fortsat stigende beskæftigelse. Samtidig er vurderingen, at dansk økonomi og arbejdsmarkedet er i fin form. ”Det er glædeligt, at vi bruger flere af de ressourcer, vi har, og de gode forudsætninger skal udnyttes til at sikre job til alle”, siger LO’s cheføkonom Allan Lyngsø Madsen.

Dansk økonomi i fin form – det skal alle have del i

2017 bød på den kraftigste vækst i 11 år, 46.000 flere beskæftigede og den største arbejdsstyrke nogensinde. ”Opsvinget giver mulighed for, at alle kommer med, blandt andet ved at investere i opkvalificering og uddannelse”, siger økonom i LO, Mette Hørdum Larsen.

Opsvinget i dansk økonomi intakt – trods tilbagegang i 3. kvartal

BNP faldt med 0,6 pct. i 3. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2017, viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen steg med 11.200 personer. Der er også offentliggjort tal for arbejdsløsheden, der viste, arbejdsløsheden faldt med 700 fuldtidspersoner i oktober.

196.000 danskere ønsker at arbejde mere

Der er gang i økonomien i Danmark, og der er samtidig masser af potentiale hos den allerede eksisterende arbejdsstyrke, der er til rådighed i dag. 196.000 personer, der er i arbejde, ønsker at arbejde endnu mere. Det viser en analyse fra LO på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.