Uncategorized

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Lidt flere unge har i år valgt en erhvervsuddannelse, og det skaber glæde i LO, da det er et skridt i retning mod målet om, at flere unge vælger at blive faglærte. ”Det er den bedste nyhed i lang tid,” siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Vi vil ha’ mindre CEPOS og mere retfærdighed i socialpolitikken

LO varmer op til en justering af førtidspensions- og fleksjobreformen på socialpolitisk statusmøde den 26. januar, hvor vi diskuterer forslag til en ny og mere retfærdig socialpolitik. Der er behov for mere værdighed og ordentlighed i socialpolitikken!

LO: Ny regering vil øge uligheden

LO byder Troels Lund Poulsen velkommen som beskæftigelsesminister og glæder sig over, at regeringen lægger op til at fortsætte det tætte samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Visionsløs finanslov

Regeringen svigter i finansloven for næste år arbejdsmiljøet samtidig med, at den skærer i dét, vi skal leve af i fremtiden, nemlig uddannelserne. Det er ikke klogt, siger Lizette Risgaard, der dog kvitterer for flere ressourcer til kampen mod social dumping.

Nordisk støtte til finsk fagbevægelse

Den finske regering har svigtet den nordiske tradition for forhandling ved at ville påtvinge og gennemføre nedskæringer og besparelser gennem lovindgreb på arbejdsmarkedet, altså uden om arbejdsmarkedets parter.

LO og FTF enige om oplæg til kongresser

En enig hovedbestyrelse i LO og et enigt forretningsudvalg i FTF indstiller i dag til de to organisationers kongresser at styrke samarbejdet og at afklare grundlaget for en eventuel ny, fælles hovedorganisation.