Kalender: Forbundskongresser og årsmøder 2019

2019

Frederiksberg Kommunalforening 20. marts Generalforsamling

 

JID, Jordbrugsteknologer i Danmark 28. marts Generalforsamling
CO-industri 1.april FU/Centralledelsesmøde
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 5.-6. april Årsmøde/generalforsamling
Gentofte Kommunalforening 9. april Årsmøde/generalforsamling
Uddannelsesforbundet 10.-12. april Repræsentantskabsmøde og TR-temakursus
Organistforeningen 19.-22. april Årsmøde og stævne
Forsikringsforbundet 10. maj Landsmøde
Kost- & Ernæringsforbundet 11. maj Generalforsamling
HI, Ledende medarb. i idræts-, kultur- og fritidssektoren 15. maj Årsmøde/generalforsamling, Vingsted
Danmarks Kordegneforening 20.-23. maj Landskursus, Nyborg Strand
Dansk Skuespillerforbund 26. maj Generalforsamling
Dansk Musiker Forbund 16.-17. juni Repræsentantskabsmøde
CO-industri 24. juni FU/Centralledelsesmøde
DOBL, Det offentlige Beredskabs Landsforbund 27. august Generalforsamling og årsmøde
HK/Privat 8.-10. september Comwell, Kolding
3F 21.-26. september Aalborg Kongres Center
CO-industri 30. september FU/Centralledelsesmøde
DLF, Danmarks Lærerforening 1.-3. oktober Kongres
FOA sektorårsmøder 9.-11. oktober Odense Congress Center
Dansk Told & Skatteforbund 22.-23. oktober Repræsentantskabsmøde, Horsens
Centralforeningen for Stampersonel 8.-9. november Konference, Vejle
Farmakonomforeningen 14. november Repræsentantskabsmøde
Cabin Union Denmark 14. november Generalforsamling
CO10 14. november Generalforsamling
Danske Bioanalytikere 20.-21. november Kongres
CO-industri 9. december FU/Centralledelsesmøde