Lille stigning i arbejdsløsheden er ikke tegn på dårligere tider

Arbejdsløsheden steg med 400 personer fra maj til juni 2017, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 116.400 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,3 pct. af arbejdsstyrken.

|

Kategorier

Beskæftigelse

– Stigningen i arbejdsløsheden skal dog ikke ses som tegn på, at det går skidt på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

– Arbejdsløsheden har været stigende siden midten af juli sidste år. Det har været en effekt af, at flere personer på integrationsydelse er blevet visiteret jobparate, og derfor er kommet ind i statistikken for bruttoarbejdsløse i modsætning til tidligere, hvor de også var uden arbejde, mens altså også uden for statistikken. Den effekt er imidlertid ved at have udspillet sig.

– Arbejdsløsheden har været jævnt faldende over de senere år i takt med bedringen i dansk økonomi. Og også siden midten af 2016, hvis der renses for effekten af, at flere på integrationsydelse nu er jobparate. Der er fortsat godt gang i arbejdsmarkedet. Der bliver skabt stadigt flere job, og det giver gode muligheder for, at endnu flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er der også udsigt til, at arbejdsløsheden falder igen, siger Mette Hørdum Larsen.

– Arbejdsløsheden falder dog beskedent og ikke i samme tempo som fremgangen i beskæftigelsen, fortsætter hun. Det skyldes, at der kommer rigtig mange ind på arbejdsmarkedet i disse år. Arbejdsstyrken stiger kraftigt.

– Til gengæld er arbejdsløsheden ved at være relativt lav i visse brancher, og der er også på nogle områder tegn på, at der mangler arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, herunder ikke mindst faglærte. Den stigende arbejdsstyrke betyder, at det ikke er mangel på ledige hænder, der er den største udfordring i øjeblikket. Til gengæld er det vigtigt, at arbejdskraften har de rette kvalifikationer, og derfor skal der investeres i opkvalificering og uddannelse. Det sikrer et langvarigt opsving, hvor vi får alle med, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs mere her

Kontakt: LO-økonom Mette Hørdum Larsen 35 24 60 77