LO: Giv a-kasserne bedre muligheder for at hjælpe de arbejdsløse

arbejdsløse, a-kasser, arbejdskraft, arbejdsmarked

|

Kategorier

Arbejdsmarked

Det er en afgørende forudsætning for en ellers fornuftig forenkling af beskæftigelsesindsatsen, at a-kasserne kommer til at spille en større rolle, mener LO.

– Udspillet indeholder mange blandede bolsjer, og de fleste er gode, mens enkelte er mere syrlige, siger LO-næstformand Ejner K. Holst om regeringens forslag til at forenkle beskæftigelseslovgivningen.

Det er grundlæggende fornuftigt med et mere enkelt kontaktforløb for flere af målgrupperne, som regeringen lægger op til. Men LO er forundrede over, at ministeren ikke tager den fremstrakte hånd fra a-kasserne, som har tilbudt at tage ansvaret for at holde en tættere kontakt til dagpengemodtagerne.

– Når regeringen nu lægger op til at give kommunerne øget frihed, er det en vigtig forudsætning at få a-kasserne mere på banen, hvis vi skal lykkes med at få folk tilbage i job. A-kasserne har den nødvendige viden om arbejdsmarkedet og kompetencerne, som kan hjælpe medlemmerne hurtigere i job. Hvis regeringen for alvor vil gøre en forskel, burde den være mere ambitiøs og have udbygget a-kassernes indsats og dermed aflastet jobcentrene, siger Ejner K. Holst.

Forslagene til forenkling skal samtidig sammenholdes med den omfattende besparelse på 870 millioner kr. af aktiveringsmidlerne, der blev aftalt som del af finansieringen til regeringens erhvervspakke. Det vil medføre et fald i aktiveringen og mindre hjælp til at få de arbejdsløse hurtigt i job, som er beklagelig.

Stadig vigtig skelnen mellem grupper
Det er dog positivt, at regeringen vil udvide reglerne om mindre intensiv indsats, så arbejdsløse, der allerede er på vej i job, ikke længere skal bruge tid på proforma-ansøgninger. Ligeledes er det positivt, at de arbejdsløse ikke længere skal logge på Jobnet hver uge for at vise deres rådighed.

Den største forenkling i regeringens udspil vil dog reelt finde sted i forhold til de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Her er det ærgerligt, at kravene til såkaldte ”ret og pligt-tilbud” lempes for kontanthjælpsmodtagere, da det kan gå ud over hjælpen til at komme tilbage i job. LO glæder sig dog over, at regeringens forslag lægger op til at holde fast i at skelne mellem dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

– Der er tale om to forskellige grupper med forskellige muligheder og rettigheder. Så det giver også mening, at der fortsat bliver tale om to forskellige forløb, hvor dagpengemodtagere kan trække på deres a-kassers specialviden, mens kontanthjælpsmodtagere bliver fulgt tættere af jobcentrene, siger Ejner K. Holst.

Voksenlærlingeordning skal kunne bruges til sporskifte
Udspillet lægger også op til ændringer i virksomhedspraktikordningen: På den ene positive side bliver længden af det enkelte praktikophold forkortet. Omvendt lægger regeringen op til, at personer i virksomhedspraktik i højere grad skal have reelle arbejdsopgaver, hvilket kan medføre en større grad af fortrængning af reelle stillinger.

– Vi ved, at virksomhedspraktik kan føre til fortrængning af ordinært ansatte og ulige konkurrence. Derfor er det positivt, at forløbene bliver kortet af. Men så er det jo selvmodsigende, at man samtidig vil målrette forløbene mere mod at løse de arbejdsopgaver, som virksomhederne har sine medarbejdere til at tage sig af, siger Ejner K. Holst.

Endelig er det fornuftigt, at regeringen vil gøre voksenlærlingeordningen enklere, så den kan benyttes mere. Men man bør være endnu mere ambitiøs med ordningen, end der er lagt op til i forslaget:

– I en tid hvor virksomhederne begynder at efterspørge kvalificeret arbejdskraft, giver det mening at have en stærk voksenlærlingeordning, der bidrager til at opkvalificere ansatte til et faglært niveau. Men regeringen burde også overveje at gøre det muligt at betragte en uddannelse som forældet, hvis man eksempelvis på grund af sygdom eller uarbejdsdygtighed ikke længere kan benytte den. Derudover bør der også være mulighed for, at faglærte med forældet uddannelse får adgang til voksenlærlingeforløb, selv om de allerede er i job, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.