Ny aftale peger på opkvalificering som løsning på mangel på arbejdskraft

LO er meget tilfredse med, at forligspartierne bag beskæftigelsesreformen har lavet en ny aftale, hvor uddannelse og opkvalificering af arbejdsløse ses som løsningen på den begyndende mangel på arbejdskraft i Danmark.

|

Kategorier

Uddannelse

Forligspartierne har således blandt andet forpligtet sig til, at flere ledige skal have et uddannelsesløft og at voksenlærlingeordningen skal styrkes. Partierne vil inden udgangen af november aftale, hvordan reglerne skal udformes konkret.

– Jeg er helt enig i, at uddannelse og opkvalificering af vores mange ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse er en god måde at sikre de danske virksomheder den kvalificerede arbejdskraft, som de i stigende grad er begyndt at efterspørge, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

LO glæder sig især over, at reglerne for uddannelsesløftet genforhandles. Brugen af den hidtidige ordning har nemlig ikke stået mål med de gode intentioner om at få opkvalificeret flere ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse:

– Derfor er det helt nødvendigt med en genforhandling. Det skal være mere økonomisk attraktivt at tage et uddannelsesløft. Og så skal reglerne tilpasses, så de passer bedre til uddannelsesinstitutionerne, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Han peger samtidig på voksenlærlingeordningen som en måde at få dækket det stigende behov for faglært arbejdskraft:

– I en tid hvor virksomhederne begynder at efterspørge kvalificeret arbejdskraft, giver det mening at have en stærk voksenlærlingeordning, som bidrager til at opkvalificere ansatte til et faglært niveau. Der er derfor god musik i at styrke, forenkle og udbrede kendskabet til voksenlærlingeordningen i højere grad end tidligere, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Derudover er partierne enige om at igangsætte en række konkrete initiativer her og nu, der skal finansieres med mindreforbruget på uddannelsesløftet for 2016. Deriblandt en styrket indsats over for personer med regne,- skrive- og læsebesvær, fokus på opkvalificering til job inden for store igangsatte infrastrukturprojekter og mere service fra jobcenter til virksomheder.

– Grundlæggende havde vi gerne set, at pengene også blev brugt på det, der var hensigten – nemlig opkvalificering af ufaglærte til faglærte. Men alt i alt er det fornuftigt at pengene i det mindste bliver brugt inden for beskæftigelsesområdet. Og så skal vi naturligvis ikke havne i samme situation med uforbrugte midler fremadrettet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

LO glæder sig også over, at forligspartierne har forpligtet sig til at følge brugen af uddannelsesinitiativerne i beskæftigelsesindsatsen langt tættere end tidligere for at sikre, at intentionerne fra reformen med mere uddannelse og opkvalificering til arbejdsløse indfries.

– Det er godt med politisk opmærksomhed på at få mere uddannelse og opkvalificering til arbejdsløse. Der var gode intentioner i beskæftigelsesreformen, men desværre er de ikke ført ud i livet. Det øgede fokus skal så gerne føre frem til gode justeringer af reglerne, så endnu flere ufaglærte arbejdsløse får brugt deres muligheder for at opkvalificere sig, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Kontakt LO’s pressetelefon: 26 11 97 10.