Nye tal viser fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

Der er kommet 9.000 flere i beskæftigelse i 3. kvartal 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig bliver der færre arbejdsløse med et lille fald på 200 personer i oktober. Der er nu i alt 106.400 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. – Beskæftigelsen bevæger sig mod nye højder. Det er positivt, og det åbner en mulighed for, at flere kan få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

|

Kategorier

Arbejdsløshed, Beskæftigelse

– Det bliver fortsat skabt job til de mennesker, der står klar til at komme i arbejde. Et helt årti efter krisen ramte er vi nu endelig tilbage på samme antal beskæftigede som i 2008. Og arbejdsløshedskøen bliver stadig kortere, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

– Samtidig er vi i en situation, hvor beskæftigelsen kan stige yderligere, og hvor arbejdsløsheden kan fortsætte med at falde, uden vi løber tør for arbejdskraft. Det skyldes, at der i disse år kommer rigtig mange ind på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken vokser, og beskæftigelsen stiger nærmest synkront med den udvikling. Derfor er arbejdsløsheden også faldet i et mere moderat tempo, end det, vi oplevede i 2007/2008, og der er stadig over 100.000 registrerede ledige, fortsætter hun.

– Arbejdsmarkedet er i fin form og væsentligt mere balanceret i dag, end det var tilfældet under opsvinget i midten af 00’erne. Nu skal vi sikre os, at alle mærker de gode tider, og endnu flere får ordentlig fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen.

 

Pressekoordinator Anette Bindslev, mobil 23384214.