Ekstraordinær LO-kongres 2018

Den 13. april 2018 samlede 400 delegerede fra LO’s 18 medlemsforbund i Odense til ekstraordinær LO-kongres for at tage stilling til en eventuel sammenlægning af de to hovedorganisationer, LO og FTF.

LO's ekstraordinære kongres den 13. april 2018 er resultatet af en beslutning på LO’s og FTF’s ordinære kongresser i 2015: Her vedtog de delegerede at sætte gang i en proces for at afklare grundlaget for en eventuel ny fælles hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer.

Mandatet fra de to organisationers kongresser i 2015 udstak to spor: På det uddannelsespolitiske område har en arbejdsgruppe udarbejdet et fælles visionsoplæg.

Sideløbende har en styregruppe med repræsentanter fra LO, FTF og medlemsforbundene udarbejdet et grundlag for en eventuel ny fælles hovedorganisation. Grundlaget består blandt andet af værdier og formål for en eventuel ny hovedorganisation, udspil til politisk og økonomisk grundlag, indsatsområder, love og struktur.

Det er det grundlag, den ekstraordinære LO-kongres skal tage stilling til i Odense den 13. april. Samme dag behandler en ekstraordinær kongres i FTF det samme grundlag. Vælger begge kongresser at gå videre med en sammenlægning, vil en eventuelt stiftende kongres finde sted samme dag.

Billeder

Her kan du se billeder fra LO's ekstraordinære kongres og den stiftende kongres fredag den 13. april 2018

Se fotos her

Stiftende kongres: Dagsorden

Se dagsorden og mødedokumenter fra den stiftende kongres for en ny hovedorganisation.

Se dagsorden
Video
Video

Videostream fra kongres

Se direkte videostream fra den stiftende kongres for en ny hovedorganisation her.

Se stream her

Dagsorden

Se dagsordenen for LO's ekstraordinære kongres her.

Se dagsorden

Politisk grundlag

Den politiske styregruppe har løbende offentliggjort sine forslag til et grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Se hele grundlaget på loftf2020.dk.

Gå til loftf2020.dk