Tema

LO’s jobcenterindeks

LO’s jobcenterindeks måler og sammenligner hvert halvår jobcenterindsatser landet over. Se hvilke jobcentre, der ligger i top og find dit eget jobcenter på listen.

Tre skridt til en bedre jobcenterindsats, der får flere ledige i arbejde.

1. Invester i uddannelse
Uddannelse af ledige sikrer et bedre match mellem arbejdsudbud og efterspørgsel og åbner nye døre på arbejdsmarkedet for den ledige.
2. Brug ledighedsperioden aktivt
Ved brug af aktivering i ledighedsperioden fastholdes den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Forkort sygedagpengeperioden
En hurtig og effektiv indsats i tæt dialog med den sygemeldte borger har afgørende betydning for at sygedagpengeperioden bliver så kort som muligt.

Se faktaark

Top 10 jobcentre på LO’s jobcenterindeks

1. Holstebro
2. Frederikshavn-Læsø
3. Tønder
4. Thisted
5. Ringkøbing-Skjern
6. Faaborg-Midfyn
7. Stevns
7. Billund
9. Nordfyn
10. Ålborg
10. Sønderborg
10. Langeland

Download notat om Jobcenterindekset

Det er vigtigt, at jobcentrene gør brug af de redskaber, som vi ved, holder den arbejdsløse tæt på arbejdsmarkedet. Derfor har vi oprettet jobcenterindekset til løbende at undersøge jobcentrenes aktive indsats.

Ejner K. Holst, LO næstformand

Fem forhold der påvirker jobcenterindsatsen

LO’s jobcenterindeks er sammensat af fem forhold, som tilsammen bidrager til at den arbejdsløse kommer hurtigere i arbejde:

1. Længden af sygedagpengeperioden
2. Brug af opkvalificering eller uddannelse
3. Brug af aktivering generelt
4. Om indvandrere er arbejdsløse i længere tid end andre
5. Længden af ledighedsperioden

Se baggrundsnotat
Video
Video

Jobcenterindeks

Se LO's næstformand Ejner K. Holsts kommentarer til de nye tal

Se video på Youtube her