Aktuelle rapporter og analyser

Her finder du de seneste rapporter og analyser inden for økonomisk politik:

Uddannelse og opkvalificering sikrer den rette balance på arbejdsmarkedet

Oktober 2018
Uddannelse/efteruddannelse er det vigtigste i forhold til at sikre den rette arbejdsmarkedsbalance og forhindre flaskehalse. Det mener mere end hver tredje person i LO-målgruppen, viser en spørgeundersøgelse, som Epinion har foretaget for LO.

Læs mere

Budgetloven trænger til justering

August 2018
Budgetloven skal revideres i det kommende folketingsår, og LO foreslår i den forbindelse en række justeringer. I budgetloven er der fastsat et krav for underskuddet på de offentlige finanser. Et såkaldt saldokrav. Kravet sætter rammen for de finanspolitiske frihedsgrader. Det er derfor væsentligt, at det afspejler et aktuelt og retvisende billede af dansk økonomi og sammenhængen til de offentlige finanser. Her er der plads til forbedringer.

Læs analysen

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser

14. juni 2018
For flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft i alle eller hoved­parten af de regionale arbejdsmarkedsområder, har der været en meget svag udvikling i tilgan­gen af praktikpladser de senere år. Mangel på praktikpladser er en stor udfordring, når det kommer til mangel på faglært arbejdskraft. Havde virksomhederne for fire år siden oprettet tilstrækkeligt med praktikpladser, kunne det have bidraget væsentligt til at løse de udfordrin­ger, der er med mangel på faglært arbejdskraft.

Læs analysen og tilhørende pressemeddelelse

Forældre går ned i tid, når børnenes dagtilbud ikke er gode nok

24. maj 2018
19 procent af lønmodtagerne med børn oplever negative konsekvenser i deres arbejdsliv på grund af dårlige normeringer i børnenes dagtilbud. Det viser en ny undersøgelse fra LO på dagen, hvor Folketinget har vedtaget en ny dagtilbudslov.

Læs notatet “Hver anden forældre vil benytte øget åbningstid i daginstitution”

Læs notatet “For lidt personale i dagtilbud påvirker forældres arbejdsliv”

Tilhørende pressemeddelelse

196.000 beskæftigede ønsker at arbejde mere

29. november 2017
Der er gang i økonomien i Danmark, og der er samtidig masser af potentiale hos den allerede eksisterende arbejdsstyrke, der er til rådighed i dag. 196.000 personer, der er i arbejde, ønsker at arbejde endnu mere. Det viser en analyse fra LO på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Læs analysen og tilhørende pressemeddelelse

Offentlige besparelser på 14 mia. kr. i 2025-plan

30. maj 2017
Hvis regeringen gennemfører målsætningen om en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om året, vil det føre til serviceforringelser på omkring 14. mia. kr. Allerede frem mod 2020 skal der spares 5 mia. kr. i forhold til det demografisk betingede behov.

Læs analysen og tilhørende pressemeddelelse