Tidslinje overenskomstforhandlinger 2018

2018-04-10
Tidligste dato for lockout i kommuner, regioner og stat
2018-04-04
Tidligste dato for strejke for kommuner, regioner og stat
2018-04-01
De nuværende overenskomster udløber
2018-03-02
Forligsinstitutionen træder til som mægler i parternes forhandlinger
2018-02-27
Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet (de regionalt ansatte) og Danske Regioner bryder sammen
2018-02-26
Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (lønmodtagersiden i kommunerne) bryder sammen
2018-02-23
Forhandlinger mellem CFU (de statsansatte) og Finansministeriet bryder sammen
2018-01-18
Hovedorganisationer sender brev om lærerkonflikten til regeringen

LO, FTF og AC sender et fælles brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med udgangspunkt i den kritik, FN’s arbejdsmarkedsorgan, ILO, i 2016 rettede mod den måde, den daværende regering agerede på under overenskomstforhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og KL i 2013.

I brevet opfordrer de tre hovedorganisationer regeringen til at tage kritikken til efterretning således, at “både de igangværende og kommende” overenskomstforhandlinger “gennemføres i respekt for ILO’s konventioner.

Læs brevet her.

2017-12-15
De statsansatte udveksler krav med arbejdsgiverne
2017-12-12
Ansatte i kommuner og regioner udveksler krav med arbejdsgiverne