LO MENER

Derfor stærkere voksen- og efteruddannelse (VEU)

Voksen-, efter- og videreuddannelse er helt afgørende for såvel lønmodtagere som virksomheder på fremtidens arbejdsmarked. Og alle parter – både regeringen, arbejdsgiverne og vi lønmodtagere – har et stort samfundsansvar for at sikre, at alle har de kvalifikationer, der skal til.

læs mere
DEBAT

Økonomi: Sats på uddannelse frem for pisk

Hvis større arbejdsudbud er målet, bør man satse på efter-og videreuddannelse som det effektive middel. Regeringen har fremlagt sin nye økonomiske plan med en målsætning om at øge velstanden med 80 mia. kroner og arbejdsudbuddet med 60.000 personer frem mod 2025. Vejen dertil er brolagt med pisk i bunden og gulerødder i toppen.

LÆS MERE
NYHED

Drop pisk og skattelettelser: Efteruddannelse er den bedste vej til at få flere i arbejde

En ambitiøs trepartsaftale om VEU, der sikrer at flere deltager i voksen- og efteruddannelse, vil være en af de smarteste måder at øge beskæftigelsen og velstanden på i Danmark, viser nye DREAM-beregninger.

læs mere
VIDEO
VIDEO

Turbo på efter- og videreuddannelse

Du skal have bedre mulighed for at uddanne dig gennem hele dit arbejdsliv, så du kan holde dig skarp til fremtidens job. For at sikre dig bedre efter- og videreuddannelser er vi nu nå gået i gang med at forhandle en ny trepartsaftale med både regeringen og arbejdsgiverne.

Se video