Løn mv. for LO’s ledelse

I nedenstående skema fremgår løn-, pensions- og honorarforholdene for LO’s politisk valgte ledelse. Den politisk valgte ledelse består af formand og fire næstformænd, hvoraf den ene er stedfortrædende formand.

De tillidsvalgtes løn besluttes af LO’s kongres, og nedenstående er således besluttet på LO’s kongres i 2015.

Tallene er gældende fra 1. april 2018.

 Lizette
Risgaard 

Arne
Grevsen  

 Ejner K.
Holst 

Nanna
Højlund

Morten Skov
Christiansen
Årsløn inkl. særlig
feriegodtgørelse

989.952

   919.315

     897.226

     897.226

897.226

Kompensation for
bestyrelseshonorarer

330.000

130.000

80.000

80.000

80.000

Årligt i alt excl. pension

1.319.952

   1.049.315

977.226

977.226

977.226

Gns. månedsløn, inkl.
kompensation for
bestyrelseshonorarer

109.996

87.443

81.333

81.435

81.435

Pension

18 pct.

18 pct.

18 pct.

18 pct.

18 pct.