LO’s opbygning

LO’s kongres er øverste myndighed i LO. Kongressen afholdes hver fjerde år; her gøres status over arbejdet og resultaterne i den forgangne periode. Her vedtages også LO’s arbejdsopgaver for den efterfølgende kongresperiode – et målprogram.
På kongressen mødes 400 delegere, som er repræsentanter for medlemsforbundene og LO’s daglige ledelse. De delegerede tager også stilling til forslag om ændringer i LO’s love og LO’s ledelse vælges.

Hovedbestyrelsen mødes 4-6 gange om året og er øverste besluttende myndighed imellem kongresserne. LO’s daglige ledelse og  alle medlemsforbund er repræsenterede i Hovedbestyrelsen. Karteller kan deltage som observatører.

Hovedbestyrelsen ajourfører opgaver og mål i årene mellem kongresserne. På møderne tager hovedbestyrelsen stilling til generelle faglige og politiske spørgsmål og overordnede spørgsmål om LO’s økonomi og budget.

Yderligere fem kvinder i hovedbestyrelsen
LO’s kongres har vedtaget, at der skal udpeges op til fem ekstra medlemmer af LO’s hovedbestyrelse, hvis medlemmerne af hovedbestyrelsen ikke afspejler kønssammensætningen i LO’s medlemsforbund.

Daglig Ledelse mødes hver 14. dag og er besluttende organ i perioderne mellem møderne i Hovedbestyrelsen.

Daglig Ledelse vælges på kongressen og består af 14 medlemmer:

  • LO’s formand
  • LO’s fire næstformænd
  • 10 medlemmer fra forbundene.

Se medlemmerne af Hovedbestyrelsen og Daglig ledelse her 

Politisk ledelse i LO står for den daglige drift.  Ansvarlig for regnskabsføringen i overensstemmelse med de anvisninger, som Daglig Ledelse, Hovedbestyrelsen og Kongressen har angivet. Den består af formand og fire næstformænd.

Link til Politisk Ledelse

Organisationsplanen viser arbejdsdelingen i LO-huset via en oversigt over afdelinger og ledelse.