LO’s værdier

Hvad er LO’s værdier?

Rige, lige og trygge.

LO’s formål er at opnå et Danmark, hvor vi er rige, lige og trygge i et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle. Derfor arbejder LO politisk for, at alle har et job med ordnede forhold, hvor den enkelte kan leve et liv med muligheder og frihed. LO arbejder også for at styrke og udvikle den danske aftalemodel og overenskomsterne, og derfor er det vigtigt, at alle er organiseret i en fagforening og dækket af en overenskomst.

  • LO arbejder for et rigt samfund. Et samfund med tilfredse, trygge borgere, hvor vi har overskud til at tage os godt af hinanden. Et samfund, hvor vi har gode levevilkår, jobs og uddannelsesmuligheder. Hvor vi investerer i mennesker.
  • LO arbejder for et lige samfund med lige muligheder for alle, hvor forskellene ikke er for store, ingen tabes på gulvet, og alle giver deres retfærdige bidrag til det fælles. Et lige samfund er i sig selv værdifuldt, men det er samtidig en stærk og konkurrencedygtig samfundsmodel.
  • LO arbejder for et samfund, hvor vi er trygge. Det handler om job- og uddannelsesmuligheder, vores økonomiske sikkerhed og velfærden. Hvis vi ikke kan møde fremtiden trygt, med mod og gode svar undermineres både rigdom og lighed.

Hvad laver LO?

LO arbejder for, at medlemmerne får bedre løn og bedre arbejdsforhold på deres arbejde. Desuden arbejder LO for, at medlemmerne får bedre muligheder for at uddanne sig, så de kan få et endnu bedre job i fremtiden. LO arbejder samtidig for, at der er job til alle, så man kan forsørge sig selv og sin familie. LO bekæmper derfor også social dumping, hvor virksomheder ansætter udenlandske lønmodtagere til en lav løn, så danskerne bliver arbejdsløse.