Opsvinget i dansk økonomi intakt – trods tilbagegang i 3. kvartal

BNP faldt med 0,6 pct. i 3. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2017, viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen steg med 11.200 personer. Der er også offentliggjort tal for arbejdsløsheden, der viste, arbejdsløsheden faldt med 700 fuldtidspersoner i oktober.

|

Kategorier

Beskæftigelse, Økonomi

– Tilbagegangen i 3. kvartal er ikke tegn på, at opsvinget i dansk økonomi er ved at få ende. Faldet kommer efter en kraftig udvikling i 1. halvår, og BNP er da også steget med 2,1 pct. i 1.-3. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig er der flere tegn på en pæn vækst i 4. kvartal, siger økonom i LO, Mette Hørdum Larsen.

– Faldet i 3. kvartal var især drevet af et fald i privatforbruget, særligt anskaffelse af køretøjer. Det er en direkte konsekvens af den reaktion, der var i bilsalget, fra da regeringen foreslog lavere bilafgifter, indtil afgiftssænkningen kom. Bilsalget er imidlertid steget igen fra oktober. Der er udsigt til en vækst i økonomien på over 2 pct. i år, og det vil være den kraftigste fremgang i 11 år. Opsvinget fortsætter altså i dansk økonomi, siger Mette Hørdum Larsen.

Der er også stadig godt gang i arbejdsmarkedet med en solid fremgang i beskæftigelsen på godt 45.000 personer det seneste år og færre arbejdsløse. Samtidig vokser arbejdsstyrken kraftigt i disse år, og dermed kan beskæftigelsen stige støt, uden at der er faretruende tegn på generel mangel på arbejdskraft. Der er med andre ord stadig ledige hænder på arbejdsmarkedet. Der er dog på visse områder problemer med at skaffe arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, herunder ikke mindst faglært arbejdskraft.

– Det vigtigste for dansk økonomi lige nu er at sikre, at alle får del i et langvarigt opsving. De gode tider skaber mulighed for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan finde fodfæste. Potentialet er stort. Men der skal sikres det rigtige match mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, som arbejdsstyrken har. Det sikres først og fremmest ved at investere i opkvalificering og uddannelse. Og så kræver det en fokuseret arbejdsmarkedspolitisk og socialpolitisk indsats, siger Mette Hørdum Larsen.