Høringssvar om revision af udstationeringsdirektivet

LO, FTF og Akademikernes afgav den 20. september deres endelige høringssvar om ændring af Udstationeringsdirektivet, som EU-Kommissionen fremsatte forslag til den 8. marts 2016.

Download