Stort behov for særlig indsats for de arbejdsløse

Nye men usikre arbejdsløshedstal fra Danmarks Statistik viser, at arbejdsløsheden faldt med 2.600 personer fra juli til august 2017.

|

Kategorier

Arbejdsløshed

Faldet kommer efter en stigning på knap 6.000 i juli. Men der er stor usikkerhed forbundet med tallene i disse måneder på grund af ændret metode, oplyser Danmarks Statistik.

– Uanset usikkerhed i arbejdsløshedens udvikling i disse måneder står det klart, at der er behov for en særlig indsats for de arbejdsløse. Der er tegn på, at virksomhederne har sværere ved at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Det gælder ikke mindst faglært arbejdskraft. Men samtidig er der mange ledige hænder, og der kommer flere ind på arbejdsmarkedet de kommende år. Udfordringen er derfor at sikre det rigtige match mellem de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, arbejdsstyrken har, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

Hun mener, at man bør sørge for at udnytte det aktuelle opsving.

– Det er hamrende nødvendigt med en seriøs uddannelses- og opkvalificeringsindsats. Og der er behov for en succesfuld beskæftigelsespolitik og en stærk socialpolitisk indsats, så også de, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, kan få fodfæste, siger hun.

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.