Trepartsaftale skal sætte turbo på efteruddannelsesindsatsen i Danmark

Den netop indgåede trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse betyder, at lønmodtagerne i fremtiden får langt bedre muligheder for løbende at udvikle deres kompetencer i takt med kravene på arbejdsmarkedet.

|

Kategorier

Trepartsforhandlinger, Uddannelse

Det bliver nu langt mere attraktivt og enkelt at sende lønmodtagere på voksen-, efter- og videreuddannelse. De økonomiske vilkår styrkes markant i et mere overskueligt og sammenhængende efteruddannelsessystem. Det er resultatet af den trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse, som LO i dag er blevet enige med regeringen og arbejdsgiverne om.

– Vores fokus i forhandlingerne har fra start været at få sat mere skub i voksen-, efter- og videreuddannelsen i Danmark, og det har vi gjort ved at gøre det mere enkelt for den enkelte lønmodtager og mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at sende lønmodtagerne på efter- og videreuddannelse. Aftalen indeholder rigtig mange gode initiativer, hvis mål er at medvirke til at styrke motivationen hos endnu flere private og offentlige virksomheder og lønmodtagere for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse, siger Lizette Risgaard.

Millioner til at skifte spor
Fremover er der afsat 95 millioner kroner om året til lønmodtagere, som vil videreuddanne sig eller skifte spor, fordi deres nuværende job er hårdt eller i risiko for at forsvinde på grund af teknologiske fremskridt.

– Hvis knæene eller ryggen er begyndt at genere håndværkeren, eller der ikke længere er brug for så mange postbude, så kan man nu få hjælp til at kunne efteruddanne sig til et andet job. Helt uden om sin arbejdsgiver. Og uden at man selv skal have pungen op af lommen. Det har været afgørende for os at få den mulighed med, siger Lizette Risgaard.

Flere penge til godtgørelse og skoler
Samtidig får virksomhederne flere penge i godtgørelse, når de sender medarbejdere på efteruddannelse – fra 80 pct. til 100 pct. af højeste dagpengesats. Og uddannelsesinstitutionerne får samtidig flere penge og større frihed til at udbyde og afholde mere relevant efteruddannelse:

– Det må selvfølgelig ikke være en underskudsforretning for skolerne at udbyde gode efteruddannelser med kvalitet. Der har været triste historier om skoler, der risikerede at lukke, og det ville have fået katastrofale følger lokalt. Desuden er der gjort op med den hidtidige styring, hvor skolerne hvert år har fået udmeldt et loft for, hvor meget efteruddannelse, de kunne udbyde. Fremover er det behovet for efteruddannelse, der afgør aktiviteten. Så det er vi rigtig glade for at have sikret, siger Lizette Risgaard.

Særlig hjælp til at læse og skrive bedre
Der er også aftalt en særlig indsats for at forbedre danskernes basale færdigheder som at læse, skrive og regne: Parterne har blandt andet aftalt at bruge 100 mio. kr. på en styrket opsøgende indsats over for de danske virksomheder.

– At kunne læse og skrive er en forudsætning for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet. Men det kan også være skræmmende at tage fat på at få gjort noget ved det, hvis man har brug for at blive bedre. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået aftalt at række en hjælpende hånd; både til dem, som har brug for at blive bedre til at læse, skrive og regne, og til dem, som har brug for at blive bedre til grundlæggende it, siger Lizette Risgaard.

Nemmere tilmelding og bedre vejledning
Trepartsaftalen betyder også, at vi får et mere enkelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, hvor det bliver meget nemmere at orientere sig i de mange efteruddannelsestilbud og tilmelde sig det relevante kursus for både lønmodtagere og virksomheder. Samtidig med en mere fleksibel kursusafvikling og en bedre anerkendelse af det, man allerede kan og skal kunne for at blive optaget på en videreuddannelse, vil alle offentlige tilbud fremover blive samlet på én fælles portal, der vil dække både almen voksen- og efteruddannelse, AMU og efteruddannelse på videregående niveau.

– Vi gør det nemmere at få anerkendt, at rigtig mange lønmodtagere har lært en masse i deres arbejdsliv uden måske at have gået ret meget i skole, så et manglende eksamensbevis ikke skal afholde folk fra at blive optaget på en videreuddannelse. Desuden gør vi op med et uoverskueligt system, der har været svært at finde rundt i. Nu etablerer vi én samlet indgang til al offentligt udbudt efteruddannelse i Danmark via én, fælles hjemmeside. Der kan man både tilmelde sig selve efteruddannelsen og trække den godtgørelse, man er berettiget til. Og så gør vi det også nemmere at få vejledning – fx ved at kunne ringe til en hotline og få gode råd, siger Lizette Risgaard.

Opfølgning på trepartsaftalen
Med den nye aftale har parterne givet håndslag på at holde øje med, om aftalen har den nødvendige effekt, fortæller Lizette Risgaard:

– Nu styrker vi både drifts- og godtgørelsesvilkårene i efteruddannelsessystemet, og vi gør det meget mere enkelt at deltage i efteruddannelse. Og så har vi aftalt, at vi følger aktivitetsudviklingen tæt, for nu skal vi altså have knækket den kedelige nedadgående aktivitetskurve. Det er både vigtigt for den enkelte lønmodtagers fremtid, arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og samfundsøkonomien, at der nu sættes turbo på efteruddannelsesindsatsen i Danmark, så vi kan få alle med, siger LO-formanden. 

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.

 

Det bliver nu langt mere attraktivt og enkelt at sende lønmodtagere på voksen-, efter- og videreuddannelse. De økonomiske vilkår styrkes markant i et mere overskueligt og sammenhængende efteruddannelsessystem. Det er resultatet af den trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse, som LO i dag er blevet enige med regeringen og arbejdsgiverne om.

– Vores fokus i forhandlingerne har fra start været at få sat mere skub i voksen-, efter- og videreuddannelsen i Danmark, og det har vi gjort ved at gøre det mere enkelt for den enkelte lønmodtager og mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at sende lønmodtagerne på efter- og videreuddannelse. Aftalen indeholder rigtig mange gode initiativer, hvis mål er at medvirke til at styrke motivationen hos endnu flere private og offentlige virksomheder og lønmodtagere for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse, siger Lizette Risgaard.

Millioner til at skifte spor
Fremover er der afsat 95 millioner kroner om året til lønmodtagere, som vil videreuddanne sig eller skifte spor, fordi deres nuværende job er hårdt eller i risiko for at forsvinde på grund af teknologiske fremskridt.

– Hvis knæene eller ryggen er begyndt at genere håndværkeren, eller der ikke længere er brug for så mange postbude, så kan man nu få hjælp til at kunne efteruddanne sig til et andet job. Helt uden om sin arbejdsgiver. Og uden at man selv skal have pungen op af lommen. Det har været afgørende for os at få den mulighed med, siger Lizette Risgaard.

Flere penge til godtgørelse og skoler
Samtidig får virksomhederne flere penge i godtgørelse, når de sender medarbejdere på efteruddannelse – fra 80 pct. til 100 pct. af højeste dagpengesats. Og uddannelsesinstitutionerne får samtidig flere penge og større frihed til at udbyde og afholde mere relevant efteruddannelse:

– Det må selvfølgelig ikke være en underskudsforretning for skolerne at udbyde gode efteruddannelser med kvalitet. Der har været triste historier om skoler, der risikerede at lukke, og det ville have fået katastrofale følger lokalt. Desuden er der gjort op med den hidtidige styring, hvor skolerne hvert år har fået udmeldt et loft for, hvor meget efteruddannelse, de kunne udbyde. Fremover er det behovet for efteruddannelse, der afgør aktiviteten. Så det er vi rigtig glade for at have sikret, siger Lizette Risgaard.

Særlig hjælp til at læse og skrive bedre
Der er også aftalt en særlig indsats for at forbedre danskernes basale færdigheder som at læse, skrive og regne: Parterne har blandt andet aftalt at bruge 100 mio. kr. på en styrket opsøgende indsats over for de danske virksomheder.

– At kunne læse og skrive er en forudsætning for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet. Men det kan også være skræmmende at tage fat på at få gjort noget ved det, hvis man har brug for at blive bedre. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået aftalt at række en hjælpende hånd; både til dem, som har brug for at blive bedre til at læse, skrive og regne, og til dem, som har brug for at blive bedre til grundlæggende it, siger Lizette Risgaard.

Nemmere tilmelding og bedre vejledning
Trepartsaftalen betyder også, at vi får et mere enkelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, hvor det bliver meget nemmere at orientere sig i de mange efteruddannelsestilbud og tilmelde sig det relevante kursus for både lønmodtagere og virksomheder. Samtidig med en mere fleksibel kursusafvikling og en bedre anerkendelse af det, man allerede kan og skal kunne for at blive optaget på en videreuddannelse, vil alle offentlige tilbud fremover blive samlet på én fælles portal, der vil dække både almen voksen- og efteruddannelse, AMU og efteruddannelse på videregående niveau.

– Vi gør det nemmere at få anerkendt, at rigtig mange lønmodtagere har lært en masse i deres arbejdsliv uden måske at have gået ret meget i skole, så et manglende eksamensbevis ikke skal afholde folk fra at blive optaget på en videreuddannelse. Desuden gør vi op med et uoverskueligt system, der har været svært at finde rundt i. Nu etablerer vi én samlet indgang til al offentligt udbudt efteruddannelse i Danmark via én, fælles hjemmeside. Der kan man både tilmelde sig selve efteruddannelsen og trække den godtgørelse, man er berettiget til. Og så gør vi det også nemmere at få vejledning – fx ved at kunne ringe til en hotline og få gode råd, siger Lizette Risgaard.

Opfølgning på trepartsaftalen
Med den nye aftale har parterne givet håndslag på at holde øje med, om aftalen har den nødvendige effekt, fortæller Lizette Risgaard:

– Nu styrker vi både drifts- og godtgørelsesvilkårene i efteruddannelsessystemet, og vi gør det meget mere enkelt at deltage i efteruddannelse. Og så har vi aftalt, at vi følger aktivitetsudviklingen tæt, for nu skal vi altså have knækket den kedelige nedadgående aktivitetskurve. Det er både vigtigt for den enkelte lønmodtagers fremtid, arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og samfundsøkonomien, at der nu sættes turbo på efteruddannelsesindsatsen i Danmark, så vi kan få alle med, siger LO-formanden.

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.

Læs hele aftalen her

Se filmen her

VEU trepart 2017

Det bliver nu langt mere attraktivt og enkelt at sende lønmodtagere på voksen-, efter- og videreuddannelse. De økonomiske vilkår styrkes markant i et mere overskueligt og sammenhængende efteruddannelsessystem. Det er resultatet af den trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse, som LO i dag er blevet enige med regeringen og arbejdsgiverne om.

– Vores fokus i forhandlingerne har fra start været at få sat mere skub i voksen-, efter- og videreuddannelsen i Danmark, og det har vi gjort ved at gøre det mere enkelt for den enkelte lønmodtager og mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at sende lønmodtagerne på efter- og videreuddannelse. Aftalen indeholder rigtig mange gode initiativer, hvis mål er at medvirke til at styrke motivationen hos endnu flere private og offentlige virksomheder og lønmodtagere for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse, siger Lizette Risgaard.

Millioner til at skifte spor
Fremover er der afsat 95 millioner kroner om året til lønmodtagere, som vil videreuddanne sig eller skifte spor, fordi deres nuværende job er hårdt eller i risiko for at forsvinde på grund af teknologiske fremskridt.

– Hvis knæene eller ryggen er begyndt at genere håndværkeren, eller der ikke længere er brug for så mange postbude, så kan man nu få hjælp til at kunne efteruddanne sig til et andet job. Helt uden om sin arbejdsgiver. Og uden at man selv skal have pungen op af lommen. Det har været afgørende for os at få den mulighed med, siger Lizette Risgaard.

Flere penge til godtgørelse og skoler
Samtidig får virksomhederne flere penge i godtgørelse, når de sender medarbejdere på efteruddannelse – fra 80 pct. til 100 pct. af højeste dagpengesats. Og uddannelsesinstitutionerne får samtidig flere penge og større frihed til at udbyde og afholde mere relevant efteruddannelse:

– Det må selvfølgelig ikke være en underskudsforretning for skolerne at udbyde gode efteruddannelser med kvalitet. Der har været triste historier om skoler, der risikerede at lukke, og det ville have fået katastrofale følger lokalt. Desuden er der gjort op med den hidtidige styring, hvor skolerne hvert år har fået udmeldt et loft for, hvor meget efteruddannelse, de kunne udbyde. Fremover er det behovet for efteruddannelse, der afgør aktiviteten. Så det er vi rigtig glade for at have sikret, siger Lizette Risgaard.

Særlig hjælp til at læse og skrive bedre
Der er også aftalt en særlig indsats for at forbedre danskernes basale færdigheder som at læse, skrive og regne: Parterne har blandt andet aftalt at bruge 100 mio. kr. på en styrket opsøgende indsats over for de danske virksomheder.

– At kunne læse og skrive er en forudsætning for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet. Men det kan også være skræmmende at tage fat på at få gjort noget ved det, hvis man har brug for at blive bedre. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået aftalt at række en hjælpende hånd; både til dem, som har brug for at blive bedre til at læse, skrive og regne, og til dem, som har brug for at blive bedre til grundlæggende it, siger Lizette Risgaard.

Nemmere tilmelding og bedre vejledning
Trepartsaftalen betyder også, at vi får et mere enkelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, hvor det bliver meget nemmere at orientere sig i de mange efteruddannelsestilbud og tilmelde sig det relevante kursus for både lønmodtagere og virksomheder. Samtidig med en mere fleksibel kursusafvikling og en bedre anerkendelse af det, man allerede kan og skal kunne for at blive optaget på en videreuddannelse, vil alle offentlige tilbud fremover blive samlet på én fælles portal, der vil dække både almen voksen- og efteruddannelse, AMU og efteruddannelse på videregående niveau.

– Vi gør det nemmere at få anerkendt, at rigtig mange lønmodtagere har lært en masse i deres arbejdsliv uden måske at have gået ret meget i skole, så et manglende eksamensbevis ikke skal afholde folk fra at blive optaget på en videreuddannelse. Desuden gør vi op med et uoverskueligt system, der har været svært at finde rundt i. Nu etablerer vi én samlet indgang til al offentligt udbudt efteruddannelse i Danmark via én, fælles hjemmeside. Der kan man både tilmelde sig selve efteruddannelsen og trække den godtgørelse, man er berettiget til. Og så gør vi det også nemmere at få vejledning – fx ved at kunne ringe til en hotline og få gode råd, siger Lizette Risgaard.

Opfølgning på trepartsaftalen
Med den nye aftale har parterne givet håndslag på at holde øje med, om aftalen har den nødvendige effekt, fortæller Lizette Risgaard:

– Nu styrker vi både drifts- og godtgørelsesvilkårene i efteruddannelsessystemet, og vi gør det meget mere enkelt at deltage i efteruddannelse. Og så har vi aftalt, at vi følger aktivitetsudviklingen tæt, for nu skal vi altså have knækket den kedelige nedadgående aktivitetskurve. Det er både vigtigt for den enkelte lønmodtagers fremtid, arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og samfundsøkonomien, at der nu sættes turbo på efteruddannelsesindsatsen i Danmark, så vi kan få alle med, siger LO-formanden. 

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.