Vigtige ændringer for voksenlærlinge

Regeringen har sammen med aftalepartierne besluttet at foretage en række justeringer af reglerne omkring voksne, der gerne vil have en erhvervsuddannelse. Det betyder forenklinger for både medarbejder og virksomheder, og LO hilser justeringerne velkommen.

|

Kategorier

Erhvervsuddannelse

– Det har længe bekymret os, at mange voksne fravalgte en erhvervsuddannelse fordi det var for besværligt, siger LO næstformand Ejner K. Holst:

– Forslagene her gør det nemmere at blive faglært, som vi har ønsket.

Det er især justeringer af den såkaldte realkompetencevurdering, som LO bifalder. Her foretager erhvervsskolen en vurdering af, hvad ansøgeren i forvejen har af kvalifikationer – også fra andre steder end formel uddannelse – og derfor ikke behøver blive undervist i igen. Fremover fjerner man den tvungne afkortning af den almindelige praktiktid, som betød, at voksenlærlinge kunne risikere at få et par dages afbrydelse midt i et forløb, hvor de skulle tilbage til deres oprindelige virksomhed.

– Den afkortede praktiktid har betydet, at de voksne elever i mange tilfælde ikke har kunnet nå at lære det, de skulle. Det gav heller ikke mening for den oprindelige virksomhed at få sin medarbejder tilbage en enkelt dag midt i et forløb. Forhåbentlig vil den justering – sammen med de øvrige ændringer – bidrage til, at flere ufaglærte vil blive løftet til faglært. Og det vil være et rigtig godt bidrag til at løse den fremtidige mangel på faglært arbejdskraft, siger Ejner K. Holst.

Læs mere om aftalen her

Kontakt: LO’s pressetelefon 26 11 97 10.